Small Size ( Fx series ) Fx15α, Fx25α, Fx35α, Fx45α, Fx55α

Fx15α
Fx25α
Fx35α
Fx45α
Fx55α
 Operating weight Side plate
kg
60
83
129
165
220
 Operating weight ST-Box
kg
-
118
167
220
292
 Operating weight T-Box
kg
-
112
157
208
280
 Height Side plate
mm
924
1,030
1,172
1,285
1,388
 Height T-Box
mm
-
1,097
1,209
1,342
1,440
 Width Side plate
mm
180
180
214
214
235
 Width T-Box
mm
-
180
214
235
235
 Oil flow rate
L/min
10 - 28
18 - 35
24 - 52
30 - 60
40 - 85
 Impact rate
min-1
600 - 1,500
600 - 1,500
600 - 1,300
600 - 1,100
500 - 1,100
 Operating oil pressure
MPa
10 - 14
10 -14
12 - 16
12 - 16
12 - 16
 Rod diameter
mm
36
45
52
60
68
 Hose diameter
mm
9
12
12
12
12
 Base machine weight
ton
0.85 - 1.5
1.35 - 2.5
1.9 - 3.5
3.0 - 4.5
4.0 - 5.5
 


Fx15α Side plate
Fx25α ST-Box
Fx35α ST-Box
Fx45α T-Box
Fx55α ST-Box

 

 Medium Size ( F series ) F6, F9

F6
F9
     
 Operating weight Side plate
kg
320
480
     
 Operating weight T-Box
kg
350
535
     
 Height Side plate
mm
1,630
1,855
 Height T-Box
mm
1,617
1,835
 Width Side plate
mm
260
321
 Width T-Box
mm
260
321
 Oil flow rate
L/min
50 - 90
65 - 115
 Impact rate
min-1
650 - 1,050
550 - 900
 Operating oil pressure
MPa
10 - 14
12 - 15
 Rod diameter
mm
75
90
 Hose diameter
mm
19
19
 Base machine weight
ton
5.5 - 6.5
6.5 - 9.0
 F6 BHL
F9 LN
     

 

 Large Size ( Fxj series ) Fxj125, Fxj175, Fxj275, Fxj375, Fxj475

Fxj125
Fxj175
Fxj275
Fxj375
Fxj475
 Operating weight V-Box
kg
819
960
1,705
2,445
3,100
 Height V-Box
mm
2,218
2,288
2,796
3,155
3,372
 Oil flow rate
L/min
70 - 120
100 - 160
145 - 220
170 - 260
200 - 300
 Impact rate
min-1
400 - 650
450 - 600
350 - 550
300 - 450
250 - 350
 Operating oil pressure
MPa
16 - 18
16 - 18
16 - 18
16 - 18
16 - 18
 Rod diameter
mm
110
120
140
155
170
 Hose diameter
mm
19
19
25
25
32
 Base machine weight
ton
9 - 14
12 - 20
19 - 30
25 - 40
35 - 55
 


Fxj125 V-Box
Fxj175 V-Box
Fxj275 V-Box
Fxj375 V-Box
Fxj475 V-Box

 

Breaker Series Catalogue (3,482KB)